Każdy z nas może by Nauczycielem. Jeżeli masz duże doświadczenie w swojej dziedzinie zawodowej możesz uczyć, Twoje doświadczenie jest ważnym i cennym źródłem informacji dla innych.