Sprawdz jego ocenę.

Każdy Nauczyciel musi być oceniony przez Ucznia po zakończonej lekcji.

Najlepsi Nauczyciele dostają najwięcej pozytywnych ocen.